Jadam

Các nội dung với chủ đề Jadam
  1.  

    Hữu cơ [Giới thiệu] Kiểm soát hiệu quả 167 loại dịch hại trong nông nghiệp hữu cơ bằng phương pháp JADAM!

    Nếu các bạn đã từng biết đến JADAM qua cuốn sách nổi tiếng "Ultra-Low-Cost Organic Farming" - Nông nghiệp hữu cơ chi phí cực thấp. Thì đây chính là cuốn sách mới xuất bản của ông. Cuốn sách này là công trình nghiên cứu suốt 5 năm của ông trên 60 loại cây trồng và 167 loại dịch hại phổ biến nhất...
  2.  

    Châu Á Gặp gỡ Youngsang Cho từ Hàn Quốc 🇰🇷

    Gặp gỡ Youngsang Cho từ Hàn Quốc 🇰🇷. ′′ Tôi là một nông dân hữu cơ quản lý 1.5 mẫu trang trại hữu cơ JADAM ở Hàn Quốc. Tôi cũng là tác giả của cuốn sách nông nghiệp hữu cơ JADAM. Tôi chủ yếu trồng ớt và cũng cho ra 60 loại ớt. Tôi đã chứng minh rằng hầu như tất cả các cây trồng đều có thể phát...

Bên trên