Phân bón lá, có nên không?

agison

Nông Dân
Caleb P. Goossen, Tiến sĩ, Chuyên gia cây trồng của MOFGA, đã chia sẻ quan điểm của mình về việc bón phân qua lá, một phương pháp không thường được ông khuyến nghị. Trong bài viết này, ông giải thích rằng hầu hết các loại cây trồng đều hấp thu dinh dưỡng từ đất thông qua dung dịch nước trong đất, nơi chứa các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cây. Các khoáng chất này bao gồm cả đa lượng và vi lượng.

Bón phân qua lá là việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cây bằng cách hòa tan chúng vào nước và phun lên lá. Tuy nhiên, ông Goossen lưu ý rằng đây không phải là cách tự nhiên mà cây hấp thu chất dinh dưỡng, và thực tế là các chất dinh dưỡng thường không thể thẩm thấu sâu vào lá mà chỉ có thể xâm nhập qua các lỗ nhỏ trên lớp cutin hoặc qua các lỗ khí khi chúng mở ra. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ phỏng lá khi nồng độ phân bón cao.

Trong khi đó, các phương pháp canh tác hữu cơ tốt sẽ hỗ trợ sức khỏe và sự phì nhiêu của đất, từ đó giúp cây trồng hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết từ đất mà không cần đến bón phân qua lá. Ông Goossen cũng đề cập rằng việc sử dụng phân bón lỏng có thể hữu ích trong một số tình huống cụ thể như bổ sung boron (vi lượng Bo) cho cây trồng, nhưng thường không khuyến khích làm điều này trừ khi cần thiết vì các lý do nhất định.

Nhìn chung, ông Goossen không hoàn toàn chống lại việc bón phân qua lá nhưng khuyến nghị rằng nên cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên hiệu quả chi phí và mục đích sử dụng cụ thể trước khi áp dụng phương pháp này. Ông nhấn mạnh rằng canh tác hữu cơ nên tập trung vào việc nuôi dưỡng đất để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, hướng đến một hệ thống sản xuất bền vững và lành mạnh.


phanbonla.jpg

Ảnh: gardeningknowhow
 
Thẻ Thẻ
bón lá phân bón lá

Back
Bên trên