Nông Nghiệp Hữu Cơ

Các nội dung với chủ đề Nông Nghiệp Hữu Cơ
 1.  

  Tự nhiên Các giải pháp trồng trọt không sử dụng hóa chất tổng hợp ⭐

  1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC TỰ NHIÊN (NATURAL FARMING) 1.1. Khái niệm Phương pháp canh tác tự nhiên được hiểu là quá trình trồng trọt mô phỏng theo tự nhiên và không sử dụng các hóa chất tổng hợp. Quan điểm này được dựa trên nguyên lý phát triển của các hệ sinh thái tự nhiên dạng...
 2.  

  Châu Á Gặp gỡ Youngsang Cho từ Hàn Quốc 🇰🇷

  Gặp gỡ Youngsang Cho từ Hàn Quốc 🇰🇷. ′′ Tôi là một nông dân hữu cơ quản lý 1.5 mẫu trang trại hữu cơ JADAM ở Hàn Quốc. Tôi cũng là tác giả của cuốn sách nông nghiệp hữu cơ JADAM. Tôi chủ yếu trồng ớt và cũng cho ra 60 loại ớt. Tôi đã chứng minh rằng hầu như tất cả các cây trồng đều có thể phát...
 3.  

  Hữu cơ Bhaskar Save - tổ sư nông nghiệp hữu cơ Ấn Độ

  Đến với nông nghiệp hữu cơ từ việc sớm nhận ra cái vòng luẩn quẩn của việc sử dụng phân hóa học, Bhaskar Save ngày nay nổi tiếng khắp thế giới bởi những triết lý canh tác hài hòa với thiên nhiên và hoàn toàn không cần đến sự can thiệp của hóa chất. Bhaskar Save sinh năm 1922 trong một gia đình...

Bên trên