Sổ Tay Nông Dân

Các nội dung với chủ đề Sổ Tay Nông Dân
  1.  

    Permaculture Sổ tay nông dân – canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững (5 tập)

    Trên thế giới, các dự án viện trợ thường có xu hướng giải quyết các triệu chứng của vấn đề, thay vì bản chất của vấn đề. Thực tế là các dự án viện trợ thường thực sự làm trầm trọng thêm vấn đề gốc rễ. Bằng cách cung cấp thực phẩm và quần áo miễn phí, việc này làm suy yếu khả năng kiếm sống của...

Back
Bên trên