Nông Nghiệp Tự Nhiên

Các nội dung với chủ đề Nông Nghiệp Tự Nhiên
  1.  

    Tự nhiên Các giải pháp trồng trọt không sử dụng hóa chất tổng hợp ⭐

    1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC TỰ NHIÊN (NATURAL FARMING) 1.1. Khái niệm Phương pháp canh tác tự nhiên được hiểu là quá trình trồng trọt mô phỏng theo tự nhiên và không sử dụng các hóa chất tổng hợp. Quan điểm này được dựa trên nguyên lý phát triển của các hệ sinh thái tự nhiên dạng...
  2.  

    Tự nhiên [Giới thiệu] Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura

    Quả táo thần kỳ của Kimura không chỉ kể về câu chuyện trồng táo của Akinori Kimura – nông dân Nhật Bản – người đã kiên trì trồng táo trong suốt 20 năm mà còn là câu chuyện khích lệ ý chí con người. Đọc quyển sách ta sẽ học được nhiều kiến thức về trồng trọt, canh tác theo tự nhiên, tôn trọng tự...

Back
Bên trên