Hệ Thống Tưới Tiêu

Các nội dung với chủ đề Hệ Thống Tưới Tiêu
  1.  

    Tìm hiểu hệ thống tưới nhỏ giọt từ Netafilm (Dripping Irrigation System)

    Dân số thế giới được dự đoán sẽ đạt 10 tỉ người vào năm 2050, và với diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế và đang sụt giảm theo từng năm. Thách thức đặt ra là làm sao để có thể tạo ra đủ lương thực nuôi sống 10 tỉ người trong tương lai? Với các kĩ thuật hiện tại thì vẫn chưa đủ khả năng gánh...
  2.  

    Vườn rừng Thiết Kế Hệ Thống Tưới Tiêu Trong Canh Tác Vườn Rừng

    Trong thiết kế nông trại canh tác theo phương pháp nông nghiệp bền vững vườn rừng, hệ thống tưới tiêu được tập trung và chú trọng rất lớn, bởi đây là yếu tố sống còn của tất cả cây cối trong farm. Khác hoàn toàn với hệ thống dẫn nước thông thường, người ta chỉ dẫn nước...

Back
Bên trên