Peatmoss

Các nội dung với chủ đề Peatmoss
  1.  

    Cải tạo đất sét bằng peat moss.

    Peat moss - Rêu than bùn thường được khuyên dùng như một chất cải tạo cho tất cả các loại đất. Đất sét là một trong những kết cấu đất khó xử lý nhất, đòi hỏi nhiều không gian giữa các hạt đất để không khí và nước có thể dễ dàng di chuyển. Sự kết hợp giữa rêu than bùn và đất sét có thể mang lại...

Bên trên